Archive for the 'Informace' Category

Revitalizace veřejné zeleně

Obecní úřad TachovV listopadu loňského roku podala obec Tachov žádost na získání fi nanční podpory z fondu Evropské unie – Operačního programu životní prostředí na realizaci projektu „Revitalizace veřejné zeleně v obci Tachov“. Tento projekt byl kladně vyhodnocen a byla nám přislíbena podpora z Operačního programu životní prostředí, a to ve výši 90 % z uznatelných nákladů projektu.

Continue Reading »

No Comments »

Vítejte na nových stránkách

Počítačová myš při tvorbě nových internetových stránek obceZačátkem září začaly přípravy nových internetových stránek naší obce. Internetové stránky budou sloužit nejen našim občanům, ale i turistům. Rádi bychom prostřednictvím internetu upoutali pozornost na atraktivní okolí naší obce. A na co se mohou těšit občané? Na aktuální informace z dění naší obce.

No Comments »

« Prev