Historie obce

Obec Tachov leží ve výšce 333 mnm vmírně zvlněné krajině na úpatí Tachovského kopce asi 3 km jihozápadně od Doks. Její vznik můžeme pravděpodobně položit do 14. století, neboť nejstarší zpráva pochází z roku 1392 a jmenuje Hanuše a Martina, syny Matěje z Tachova. V roce 1460 spadal Tachov pod dokské městské právo. V zemských deskách byla obec uvedena v roce 1553, a tehdy náležela k tzv. bezdězskému zboží. Byly tu však také svobodné dvorce Kašpara Plotna z Jansfeldu na tachově a Martina z Tachova. Zastavené královské zboží odkoupil v 16. století od císaře Rudolfa II. Jan z Vartenberka a za jeho vlády doznalo panství značného rozmachu.

Po bitvě na Bílé hoře koupil konfiskovaný majetek Albrecht z Valdštejna a po jeho smrti v Chebu roku 1634 připadly Doksy a přilehlé obce irskému plukovníku Buttlerovi. V roce 1638 je získal Kryštof z Heisensteinu. Od roku 1680 až do roku 1945 bylo bezdězské panství v rukou Valdštejnů.

V roce 1784 byla v obci otevřena jednotřídní škola spolu se školní knihovnou a v roce 1793 počala výstavba barokní kaple, která byla dokončena a vysvěcena v roce 1794.

Tachov byl po celou dobu zemědělskou obcí, pěstoval se zde tzv. „dubský zelený chmel“.

Až do počátku 20. století do obce nevedla žádná silnice. Teprve roku 1908 byla zahájena stavba silnice a dostavěla se až ve dvacátých letech20. století. K účelům výstavby silnice byl na Tachovském kopci otevřen kamenolom.

Při sčítání obyvatel v roce 1921 bylo v Tachově 42 domů a 209 obyvatel, z toho 3 češi. V letech 1945 – 1946 dochází k poválečnému odsunu německého obyvatelstva a přidělování pozemkového majetku a nemovitostí českým osídlencům.

Pro malý počet žáků je v roce 1963 uzavřena místní škola a v roce 1976 byl Tachov připojen k městu Doksy.

K opětovnému osamostatnění došlo v roce 1994, kdy má obec 74 obyvatel. Dochází k výstavbě vodovodu, kanalizace, nových domů a tak dochází k nárůstu obyvatel až na současných 185.

Obec se rozkládá v turisticky atraktivní krajině poblíž Máchova jezera a její okolí je ideální turistickým i cykloturistickým výletům.