Obecní úřad

Adresa:
Obecní úřad Tachov

Tachov č.p. 34
472 01 Doksy

najděte nás na mapě

Telefon:
+ 420 602 155 407 (mobil)


Obecní úřad Tachov

E-mail:
starosta@obectachov.cz

IČ:
49864009

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Doksy
Číslo účtu:900 977 319/0800

 

__________________________________________________________________________

OPZP1

Po zkušenostech s velkou vodou z let minulých byl v 9 městech a obcích Mikroregionu Podralsko realizován projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly. Projekt umožní lepší protipovodňovou ochranu obyvatel ve městech a obcích podél Ploučnice a dalších vodních toků Obce a města ,zúčastněné v tomto projektu, byly vybaveny moderní technikou, která obce a města upozorní na blížící se povodňové nebezpečí a přispěje k bezpečnosti jejich obyvatel a jejich majetku.

Projekt Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko byl realizován za finanční podpory Státního fondu pro životní prostředí z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3.1 Omezování rizika povodní a Fondu soudržnosti .

Jeho náklady činily 15 489 821 Kč.

Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění aktuálních informací o záplavovém území.

Digitální povodňový plán Mikroregionu Podralsko byl zpracován za finanční podpory v rámci Operačníh programu Životní prostředí, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Plán je zpracován v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a odpovídá metodickému pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů Ministerstva životního prostředí ČR. Povodňové plány jsou využitelné i pro občany jednotlivých obcí ke zjištění informací například o záplavovém území ODKAZ ZDE, neveřejná část je oddělená heslem.

Kontaktní osoby:

 

Martin Píša -předseda, telefon: 602 155 407
Miroslav Bambas – člen, telefon: 721 152 587