Czech POINT – blíže k občanovi

Logo Czech POINTKoncem letošního roku bude na obecním úřadě zřízeno pracoviště Czech POINTu. Náklady na realizaci budou hrazeny prostřecnitvím dotace. Podíl obce na zřízení novéh pracoviště činí pouhých 15% nákladů.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

V současné době je možné díky Czech POINTu na našem úřadě na počkání získat:

 • Výpis z katastru nemovitostí,
 • Výpis z Obchodního rejstříku,
 • Výpis z Živnostenskézho rejstříku,
 • Výpis z Rejstříku trestů,
 • Výpis z Bodového hodnocení řidiče,
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku,
 • Podat žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.,
 • Vydat ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • Přijmout podání podle živnostenského zákona (§ 72),
 • Vytvořit podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
 • provést Autorizovanou konverzi dokumentů a datové schránky (služby podle zák. č. 300/2008 Sb.).

Služby se budou v budoucnu dále rozšiřovat. Více informací o Czech POINTu získáte na stránkách www.czechpoint.cz.

Martin Píša
starosta obce