Veřejná zakázka: Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu v obci Tachov

Došlo k vyhodnocení nabídek.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ke stažení zde.
Smlouva o dílo ke stažení zde.
Informace o veřejné zakázce jsou k dispozici zde.

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpřehlednění a zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu včetně jejich oddělení od automobilového provozu. Stavba tak přispěje ke zvyšování bezpečnosti dopravy a k jejímu zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve špičkové hodině prochází podél silnice III. třídy zhruba 31 chodců. Intenzita dopravy v tomto úseku je také velmi vysoká, za 24 hodin projede 898 vozidel po silnici III. třídy. V rámci této zakázky bude vybudován chodník podél silnice III/26832, která prochází středem obce, včetně realizace přechodu pro chodce se speciálním nasvícením, dále dvou míst pro přecházení a jednoho vyhrazeného parkovacího stání, vše v místech, kde v současné době chodník chybí. Trasa pěší komunikace navazuje na náves a je navržena tak, aby umožnila bezpečný přístup k obecnímu úřadu a pohyb podél silnice III. třídy. Pěší komunikace bude vybudována v celkové délce 160 m a v šířce 2 metrů (min. 1,65 m). Plocha komunikace bude tedy 318 m2. Nejvyšší podélný sklon bude lokálně 7,7% v úseku 4metrů. Počet přechodů pro chodce 1, počet míst pro přecházení 2, vyhrazené parkovací stání 1. Vodící linie: VL1 – betonové čelo výška 10cm, VL2 – sadový obrubník výška 6 cm, VL3 – podezdívka plotu výška 10 cm, VL4 – pískovcová zeď výška 50 cm. Povrch chodníku bude čedičová mozaika, štípaná 6/6, hmatové prvky budou z bílé betonové dlažby. Začátek stavby se odhaduje na květen 2016 a ukončení stavby na srpen 2016..