Oprava místní komunikace

Obec Tachov dokončila v listopadu 2017 opravu místní komunikace v délce 120 m .

Projekt s názvem „Oprava místní komunikace od obecního úřadu podél vodní nádrže“ byl uskutečněn za pomoci dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. 21. Program obnovy venkova – dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací.

Na nákladech spojených s realizací akce ve výši 499 996,- Kč se podílel Liberecký kraj částkou 249 996,- Kč.