Územní plán Tachov – úplné znění po změně č. 1

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres základního členění území

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – hlavní výkres

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres koncepce technické infrastruktury

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Územní plán Tachov úplné znění po změně č. 1 – koordinační výkres