Oprava místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c


Obec Tachov zrealizovala v červenci 2021 Opravu místní komunikace v obci Tachov – podél lípy – 9c+10 c.
Celkové výdaje projektu činily 957 981,- Kč . Akce byla podpořena dotací z Fondu Libereckého kraje částkou 382 617,- Kč.