Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku

V obci Tachov byl v listopadu 2018 ukončen projekt financovaný za přispění dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR  Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku.
Náklady akce hrazené z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 ve výší 924 142,- Kč byly podpořeny dotací ve výši 471 071,- Kč.

 

Tachov- oprava místní komunikace 2 c od lomu k rybníčku