Archiv úřední desky

Zobrazit úřední desku

Jiné správní úřady - Mikroregion Podralsko - Obecní úřad Tachov - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce - Obecní úřad Tachov

Jiné správní úřady - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 29.4.2019 31.5.2019  51 TA/2019  zveřejnění dat vodné a stočné SVS a.s. [PDF 1,830kB]  Ostatní informace
 26.4.2019 27.5.2019    Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Liberecký kraj [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 4.4.2019 20.4.2019  41 TA / 2019  Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství ČR - kůrovec [PDF 236kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.1.2019 20.2.2019    Veřejná vyhláška- oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu obce Tachov [PDF 59kB]  Ostatní informace
 20.12.2018 5.1.2019    veřejná vyhláška - společné rozhodnutí MÚ Česká Lípa odbor dopravy [PDF 720kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.7.2018 31.12.2018    Oznámení hejtmana - zvýšení nebezpečí vzniku požáru [PDF 545kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.12.2018 28.12.2018    Státní pozemkový úřad Česká Lípa 1. rozhodnutí pozemkové úpravy k.ú. Tachov u Doks [PDF 430kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.11.2018 3.12.2018    vyhláška - odbor dopravy Městský úřad Česká Lípa [PDF 569kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.11.2018 25.11.2018    Veřejá vyhláška - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci [PDF 588kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.10.2018 14.11.2018  165 TA/2018  Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - odbor dopravy Česká Lípa [PDF 4,307kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.4.2018 31.10.2018    Rekonstrukce NN -informace [PDF 1,444kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.10.2018 24.10.2018    Výsledky voleb do obecního zastupitelstva [PDF 824kB]  Ostatní informace
 19.9.2018 19.10.2018    Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Tachov u Doks - Návrh [PDF 661kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.8.2018 11.10.2018    Návrh ÚP Tachov [PDF 35kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.8.2018 1.9.2018  132 TA/2018  Nabídka nepronajatého pozemku - SPÚ [PDF 1,144kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.7.2018 27.8.2018    Veřejná vyhláška - Aktualizace územního rozvoje LK [PDF 276kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.7.2018 27.8.2018    Vyhláška - Oznámení o novém návrhu Aktualizace č. 1 žásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 1,530kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.6.2018 2.7.2018  115 TA/2018  Veřejná vyhláška  [PDF 361kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.4.2018 28.5.2018    Veřejná vyhláška - Finanční úřad daň z nemovitostí [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.4.2018 26.5.2018  78 TA/2018  Vyúčtování vodné a stočné SVS a.s. za rok 2017 [PDF 1,811kB]  Ostatní informace
 12.3.2018 27.3.2018    Město Česká Lípa - veřejná vyhláška cesta Zbyny [PDF 879kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.2.2018 8.3.2018  28 TA/2018  SPÚ Česká Lípa - nabídka nepronajatého majetku [PDF 1,793kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 24.1.2018 8.2.2018  17 TA/2018  Veřejná vyhláška - zahájení stav. řízení MÚ Česká Lípa [PDF 2,523kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.1.2018 24.1.2018  8 TA/2018  Veřejná vyhláška - odbor dopravy Česká Lípa - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,679kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.11.2017 1.12.2017    Pozemkový úřad - pronájem volných pozemků [PDF 657kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.11.2017 24.11.2017  163 TA/2017  Opatření obecné povahy - MZE [PDF 274kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 7.11.2017 22.11.2017    Stavební úřad Doksy - Územní rozhodnutí rekonstrukce NN [PDF 605kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.9.2017 12.10.2017    zahájení územního řízení- rekonstrukce NN - stavební úřad Doksy [PDF 387kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.7.2017 16.8.2017    Komplexní pozemkové úpravy - vstup na pozemek [PDF 677kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2017 16.6.2017    Upravený návrh zadání ÚP obce Tachov [PDF 201kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2017 27.4.2017    Veřejná vyhláška - Návrh zadání Územní plán Tachov [PDF 39kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.3.2017 27.4.2017    Návrh zadání Územní plán Tachov [PDF 133kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.8.2016 30.9.2016    Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu [PDF 2,129kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.8.2016 30.8.2016    Komlexní pozemkové úpravy - soupis nároků [PDF 205kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 29.4.2016 30.5.2016  80 TA/2016  veřejná vyhláška - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí za rok 2016 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.4.2016 14.5.2016  82 TA/2016  veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 320kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.4.2016 21.4.2016  68 TA/2016  Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- město Česká Lípa [PDF 331kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.9.2015 24.10.2015  137 TA/2015  Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č.1 [PDF 118kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.8.2015 30.9.2015    Rozhodnutí hejtmana č. 1/2015 Nebezpečí požáru [PDF 552kB]  Ostatní informace
 5.8.2015 4.9.2015  132 TA/2015  Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 410kB]  Ostatní informace
 18.7.2015 19.8.2015  118 TA/2015  Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší [PDF 217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.4.2015 22.6.2015  58 TA/2015  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek- Ministerstvo zemědělství [PDF 88kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2015 1.6.2015    Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí FÚ pro Liberecký kraj [PDF 87kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.2.2015 23.5.2015    Nařízení města Česká Lípa- zákaz vstupu do lesa [PDF 944kB]  Ostatní informace
 13.10.2014 29.10.2014    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Tachov [PDF 212kB]  Ostatní informace
 24.9.2014 9.10.2014    Převzetí LHO [PDF 279kB]  Ostatní informace
 4.8.2014 19.8.2014    Stanovisko MŽP k návrhu koncepce Programu rozvoje Libereckého kraje na rok 2014 - 2020 [PDF 162kB]  Ostatní informace
 30.4.2014 2.6.2014    Veřejná vyhláška - FÚ Liberec - daň z nemovitostí [PDF 88kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.1.2014 6.2.2014  17 TA/2014  Státní pozemkový úřad - vyhláška pozemkové úpravy [PDF 128kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 9.12.2013 25.12.2013    stavební povolení - Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků v obci Tachov [PDF 702kB]  Ostatní informace
 28.5.2013 28.8.2013    Státní pozemkový úřad - vyhláška prodej půdy [PDF 484kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.7.2013 23.8.2013    vyhláška krajský úřad Libereckého kraje - územní rozvoj [PDF 494kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.6.2013 22.6.2013    Městský úřad Doksy - veřejná vyhláška Červeňák Jaroslav [PDF 69kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.6.2013 19.6.2013    Rozhodnutí vlády - povodně [PDF 28kB]  Ostatní informace
 15.5.2013 31.5.2013    Stavební úřad Doksy- územní rozhodnutí chodníky Tachov [PDF 550kB]  Ostatní informace
 26.4.2013 27.5.2013    Finanční úřad Liberec - veřejná vyhláška daň z nemovitostí [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.4.2013 10.5.2013    Městský úřad Doksy - stavební úřad zahájení územního řízení úprava místní komunikace [PDF 143kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.4.2013 26.4.2013    Pozemkový úřad - výběrové řízení honitba Okna [PDF 649kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.2.2013 20.3.2013    Veřejná vyhláška - pozemkový úřad  [PDF 437kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.11.2012 10.12.2012    Veřejná vyhláška - Turko Městský úřad Doksy [PDF 352kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.9.2012 13.11.2012    veřejná soutěž PF ČR [PDF 323kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.10.2012 5.11.2012    veřejná soutež PF ČR nabídka pozemků [PDF 341kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.6.2012 16.8.2012    Pozemkový fond - veřejná soutěž [PDF 334kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.4.2012 19.5.2012    Daň z nemovitostí 2012 [PDF 65kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2012 16.4.2012    Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků I. [PDF 287kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.3.2012 16.4.2012    Pozemkový fond ČR -nabídka pozemků II. [PDF 196kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.12.2011 24.1.2012    dělení pozemků - územní řízení č.1 [PDF 137kB]  Zahájení územního řízení
 23.12.2011 24.1.2012    dělení pozemků - územní řízení č.2 [PDF 137kB]  Zahájení územního řízení
 9.12.2011 9.1.2012    Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků [PDF 256kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.12.2011 6.1.2012    Zásady územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 576kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.7.2011 13.9.2011    Veřejné projednávání návrhu - krajský úřad [PDF 757kB]  Ostatní informace
 20.4.2011 20.7.2011    Pozemkový fond ČR [PDF 261kB]  Ostatní informace
 16.5.2011 15.6.2011    Veřejná vyhláška FÚ Česká Lípa [PDF 64kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 25.2.2011 25.5.2011  22 TA/2011  Oznámení o zamýšleném převodu PF České republiky  [PDF 189kB]  Ostatní informace
 29.11.2010 14.12.2010    Žádost Eurovia kamenolomy a.s. [PDF 240kB]  Ostatní informace
 12.11.2010 27.11.2010    veřejná vyhláška Valuš [PDF 16kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 18.10.2010 2.11.2010    Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tachov [PDF 691kB]  Ostatní informace
 30.9.2010 15.10.2010  77 TA / 2010  veřejná vyhláška Bensaláhová [PDF 142kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.9.2010 28.9.2010    Vyhláška Girga [PDF 50kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.9.2010 28.9.2010    Vyhláška Valuš [PDF 151kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.7.2010 10.8.2010    veřejná vyhláška Červeňáková [PDF 159kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 28.6.2010 13.7.2010    veřejná vyhláška Turková [PDF 75kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 31.5.2010 15.6.2010    Pozemkový fond nabídka [PDF 89kB]  Ostatní informace
 28.5.2010 12.6.2010    vyhláčka Polhošová [PDF 136kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.5.2010 29.5.2010  32TA/2010  Územní plán Dubá [PDF 155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.2.2010 18.2.2010    vyhláška celní úřad Kladno - p.Valuš [PDF 43kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 3.2.2010 18.2.2010    celní úřad česká lípa - vyhláška Danečko [PDF 42kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.2.2010 16.2.2010  26 TA/2010  veřejná vyhláška [PDF 47kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.1.2010 30.1.2010    vyhláška FÚ Č.Lípa - Valuš [PDF 16kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.12.2009 16.12.2009    Tarmac – žádost o prodej pozemku [PDF 321kB]  Ostatní informace


Mikroregion Podralsko - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 19.3.2019 4.4.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání - Podralsko [PDF 4,124kB]  Rozpočet a financování
 19.3.2019 4.4.2019    Závěrečný účet za rok 2018 - Podralsko [PDF 849kB]  Závěrečný účet
 8.3.2019 19.3.2019    Pozvínka - jednání SOMK [PDF 323kB]  Ostatní informace
 20.2.2019 28.2.2019    Členská schůze Podralsko -pozvánka [PDF 121kB]  Ostatní informace
 24.10.2018 9.11.2018    Mikroregion Podralsko - návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 917kB]  Rozpočet a financování
 24.10.2018 9.11.2018    Mikroregion Podralsko - rozpočtový výhled 2020-2021 [PDF 496kB]  Rozpočet a financování
 1.3.2018 16.3.2018    Závěrečný účet za rok 2017 - Podralsko [PDF 818kB]  Závěrečný účet
 6.11.2017 22.11.2017    Rozpočtový výhled Podralsko 2019-2021 [PDF 390kB]  Rozpočet a financování
 3.11.2017 18.11.2017    Rozpočet na rok 2018 Podralsko - návrh [PDF 264kB]  Rozpočet a financování
 24.5.2017 8.6.2017    Pozvánka členská schůze Podralsko - Velenice 8.6. 2017 [PDF 237kB]  Ostatní informace
 18.5.2017 2.6.2017    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 [PDF 699kB]  Rozpočet a financování
 18.5.2017 2.6.2017    Závěrečný účet za rok 2016 Podralsko - návrh [PDF 581kB]  Závěrečný účet
 3.11.2016 18.11.2016    Rozpočtový výhled 2018-2020 [PDF 251kB]  Rozpočet a financování
 3.11.2016 18.11.2016    Rozpočet na rok 2017 - Podralsko [PDF 270kB]  Rozpočet a financování
 22.3.2016 7.4.2016    Závěrečný účet Mikroregion Podralsko [PDF 621kB]  Závěrečný účet
 20.11.2015 7.12.2015    Rozpočtový výhled na rok 2017-2019 [PDF 252kB]  Rozpočet a financování
 20.11.2015 7.12.2015    Návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 261kB]  Rozpočet a financování
 4.5.2015 20.5.2015    Závěrečný účet mikroregion Podralskoza rok 2014 [PDF 424kB]  Závěrečný účet
 25.11.2014 10.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 - Podralsko [PDF 443kB]  Rozpočet a financování
 25.11.2014 10.12.2014    Rozpiočtový výhled Podralsko 2016-2018 [PDF 52kB]  Rozpočet a financování
 1.4.2014 17.4.2014    Závěrečný účet Podralsko  [PDF 397kB]  Závěrečný účet
 5.11.2013 21.11.2013    Návrh rozpočtu na rok 2014 [PDF 163kB]  Rozpočet a financování
 14.3.2013 1.4.2013    Závěrečný účet za rok 2012-. Podralsko [PDF 123kB]  Závěrečný účet
 7.1.2013 23.1.2013    Návrh rozpočtu 2013 Podralsko [PDF 28kB]  Rozpočet a financování
 27.3.2012 16.4.2012    Závěrečný účet Podralsko 2011 [PDF 178kB]  Závěrečný účet
 16.11.2011 1.12.2011    rozpočtové opatření č.2 [PDF 77kB]  Rozpočet a financování
 16.11.2011 1.12.2011    návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 43kB]  Rozpočet a financování
 1.7.2011 18.7.2011    Rozpočtový výhled Podralsko [PDF 106kB]  Rozpočet a financování
 1.6.2011 16.6.2011    rozpočtové opatření č.1 [PDF 71kB]  Rozpočet a financování
 20.4.2011 5.5.2011    závěrečný účet 2010 Podralsko [PDF 150kB]  Závěrečný účet
 26.11.2010 11.12.2010    Rozpočtové opatření č.3 Podralsko [PDF 65kB]  Rozpočet a financování
 26.11.2010 11.12.2010    Návrh rozpoču na rok 2011 Podralsko [PDF 43kB]  Rozpočet a financování
 24.8.2010 8.9.2010    Rozpočtový výhled Podralsko [PDF 65kB]  Rozpočet a financování
 24.8.2010 8.9.2010    Rozpočtové opatření 2/2010 Podralsko [PDF 49kB]  Rozpočet a financování
 20.5.2010 4.6.2010    Závěrečný účet Podralsko [PDF 77kB]  Závěrečný účet
 10.5.2010 25.5.2010     [PDF 69kB]  Rozpočet a financování
 27.11.2009 12.12.2009    Mikroregion Podralsko – Návrh rozpočtu na rok 2010 [PDF 44kB]  Rozpočet a financování
 27.11.2009 12.12.2009    Mikroregion Podralsko – Rozpočtové opatření č. 3 / 2009 [PDF 68kB]  Rozpočet a financování
 27.11.2009 12.12.2009    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2007 [PDF 138kB]  Závěrečný účet
 14.9.2009 29.9.2009    Rozpočtové opatření č. 2/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 136kB]  Rozpočet
 14.9.2009 29.9.2009    Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko 4/2009 [PDF 90kB]  Ostatní informace
 18.5.2009 2.6.2009    Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2008 [PDF 205kB]  Rozpočet
 30.4.2009 14.5.2009    Rozpočtové opatření č. 1/2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 75kB]  Rozpočet
 12.12.2008 27.12.2008    Rozpočtové opatření č. 3/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 416kB]  Rozpočet
 12.12.2008 27.12.2008    Rozpočtový výhled do roku 2012 - Mikroregion Podralsko [PDF 75kB]  Rozpočet
 12.11.2008 27.11.2008    Rozpočet rok 2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 495kB]  Rozpočet
 10.11.2008 25.11.2008    Rozpočtové opatření č. 2/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 488kB]  Rozpočet
 10.11.2008 25.11.2008    Rozpočet rok 2009 - Mikroregion Podralsko [PDF 515kB]  Rozpočet
 9.6.2008 24.6.2008    Rozpočtové opatření č. 1/2008 - Mikroregion Podralsko [PDF 1,045kB]  Rozpočet


Obecní úřad Tachov - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 3.1.2017 18.1.2017    Usnesení OZ ze dne 28.12. 2016 [PDF 1,718kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2016 28.12.2016    Záměr obce - prdloužení nájemní smlouvy na pozemek 281/20 s Real Invest CL a.s. [PDF 1,000kB]  Ostatní informace
 13.12.2016 28.12.2016    Záměr obce- propachtování pozemků s P+K s.r.o. Dubá [PDF 906kB]  Ostatní informace
 8.12.2016 23.12.2016    Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 [PDF 351kB]  Rozpočet a financování
 8.12.2016 23.12.2016    veřejné zasedání OZ - 28. 12. 2016 [PDF 1,096kB]  Ostatní informace
 8.12.2016 23.12.2016    OZV č. 2/2016 - stanovení pravidel pro pohyb psů [PDF 82kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.12.2016 23.12.2016    OZV č. 1/2016 - místní poplatek za svoz komunálního odpadu [PDF 132kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.12.2016 23.12.2016    Usnesení OZ ze dne 7.12. 2016 [PDF 1,675kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.12.2016 20.12.2016    Rozpočtové opatření č. 4/2016 [PDF 205kB]  Rozpočet a financování
 5.12.2016 20.12.2016    Rozpočet na rok 2017 příjmy [PDF 221kB]  Rozpočet a financování
 5.12.2016 20.12.2016    Rozpočet na rok 2017- výdaje [PDF 302kB]  Rozpočet a financování
 28.11.2016 13.12.2016    Usnesení OZ ze dne 23. 11. 2016 [PDF 1,329kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.11.2016 7.12.2016    Veřejné zasedání OZ - 7.12. 2016 [PDF 1,300kB]  Ostatní informace
 8.11.2016 23.11.2016    Veřejné zasedání OZ dne 23.11. 2016 [PDF 1,071kB]  Ostatní informace
 13.10.2016 28.10.2016    Usnesení OZ ze dne 12.10. 2016 [PDF 1,606kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.10.2016 26.10.2016    Rozpočtové opatření č. /2016 [PDF 208kB]  Rozpočet a financování
 27.9.2016 12.10.2016    Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 10. 2016 [PDF 1,108kB]  Ostatní informace
 27.9.2016 12.10.2016  152 TA/2016  Záměr obce poskytnout půjčku z FRB Michaela Cengrová [PDF 796kB]  Ostatní informace
 23.8.2016 7.9.2016    Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 22.8. 2016 [PDF 1,534kB]  Ostatní informace
 5.8.2016 20.8.2016    Veřejné zasedání OZ dne 22.8. 2016 [PDF 1,380kB]  Ostatní informace
 7.7.2016 22.7.2016    Veřejnoprávní smlouva obec Tachov - město Doksy - přestupky dodatek č.1 [PDF 102kB]  Ostatní informace
 8.6.2016 23.6.2016    Usnesení OZ ze dne 2.6. 2016 [PDF 61kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.5.2016 2.6.2016    Veřejné zasedání OZ dne 2.6. 2016 [PDF 258kB]  Ostatní informace
 12.5.2016 28.5.2016    Rozpočtové opatření č. 1/2016 [PDF 187kB]  Rozpočet a financování
 12.5.2016 28.5.2016    Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 [PDF 740kB]  Ostatní informace
 2.5.2016 18.5.2016    Závěrečný účet obce Tachov za rok 2015 [PDF 437kB]  Závěrečný účet
 20.4.2016 5.5.2016    Záměr obce prodat pozemek p.č. 129/6 - Martin Rovenský a Kateřina Borecká [PDF 226kB]  Ostatní informace
 21.3.2016 5.4.2016    Usnesení ze dne 16.3. 2016 [PDF 1,071kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2016 16.3.2016    Veřejné zasedání OZ dne 16.3. 2016 [PDF 268kB]  Ostatní informace
 9.2.2016 24.2.2016  22 TA/2016  Záměr obce - prodej pozemku p.č. 129/6 [PDF 216kB]  Ostatní informace
 20.1.2016 4.2.2016    Záměr obce odprodej pozemků Alena Vondrušková a Vlastimil Vondruška [PDF 227kB]  Ostatní informace
 4.1.2016 20.1.2016    Usnesení OZ ze dne 28.12. 2015 [PDF 2,431kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2015 19.12.2015    Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 199kB]  Rozpočet a financování
 4.12.2015 19.12.2015    Návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy [PDF 223kB]  Rozpočet a financování
 4.12.2015 19.12.2015    Návrh rozpočtu na rok 2016- výdaje [PDF 312kB]  Rozpočet a financování
 3.12.2015 18.12.2015    Veřejné zasedání OZ dne 28.12. 2015 [PDF 244kB]  Ostatní informace
 3.12.2015 18.12.2015    Záměr obce - prodloužení smluv č. 0001897, 0001898 a 0001747 s Eurovia kamenolomy a.s. [PDF 233kB]  Ostatní informace
 15.9.2015 6.10.2015    Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne 15.9. 2015 [PDF 325kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.8.2015 15.9.2015    Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - 15.9. 2015 [PDF 215kB]  Ostatní informace
 31.8.2015 15.9.2015    Rozpočtové optření č. 2 /2015 [PDF 241kB]  Rozpočet a financování
 24.8.2015 8.9.2015  131 TA/2015  Záměr obce Tachov prodat část pozemku p.č.206/2 v k.ú. Tachov u Doks manželům Vondruškovým [PDF 218kB]  Ostatní informace
 24.6.2015 9.7.2015  111 TA/2015  Záměr obce Tachov poskytnot půjčku z FRB Tachov - Nikol Cengrové [PDF 214kB]  Ostatní informace
 11.6.2015 26.6.2015    Usnesení OZ ze dne 10.6. 2015 [PDF 31kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.5.2015 9.6.2015    Zasedání OZ dne 10.6. 2015 [PDF 269kB]  Ostatní informace
 4.5.2015 20.5.2015    Rozpočtové opatřenín č.1/2015 [PDF 185kB]  Rozpočet a financování
 4.5.2015 20.5.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tachov za rok 2014 [PDF 459kB]  Ostatní informace
 4.5.2015 20.5.2015    Závěrečný účet obce Tachov za rok 2014 [PDF 246kB]  Závěrečný účet
 30.4.2015 15.5.2015    Záměr obce odprodat pozemek 206/5 - žadatel Roman Šidák [PDF 219kB]  Ostatní informace
 30.4.2015 15.5.2015  85 TA/2015  Záměr obce -prodej pozemku p.č. 206/3 a 206/4 p. Hochmannová a p. Klásková [PDF 238kB]  Ostatní informace
 30.4.2015 15.5.2015  55 TA/2015  Záměr obce - smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distibuce a.s. [PDF 217kB]  Ostatní informace
 22.4.2015 7.5.2015  79 TA/2015  Poskytnutí půjčky z FRB Tachov - Merta Josef [PDF 207kB]  Ostatní informace
 17.4.2015 2.5.2015    Usnesení OZ ze dne 16.4. 2015 [PDF 241kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2015 16.4.2015  28 TA/2015  Žádost o koupi pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Tachov u Doks [PDF 201kB]  Ostatní informace
 24.3.2015 16.4.2015  51 TA/2015  Žáměr obce poskytnout půjčku z FRB Tachov - Václav Folprecht [PDF 201kB]  Ostatní informace
 1.4.2015 16.4.2015    Zasedání OZ dne 16.4. 2015 [PDF 199kB]  Ostatní informace
 17.3.2015 1.4.2015    Usnesení z 16.3. 2015 [PDF 225kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.3.2015 1.4.2015  199 TA/2014  Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 129/5 v k.ú. Tachov u Doks Karlu Cengrovi [PDF 197kB]  Ostatní informace
 16.3.2015 31.3.2015    Vyhláška č. 1/2015 - odpady [PDF 374kB]  Ostatní informace
 3.3.2015 18.3.2015    Usnesení zastupitelstva ze dne 26.2. 2015 [PDF 233kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.3.2015 16.3.2015    Veřejné zasedání OZ - dne 16.3.2015 [PDF 193kB]  Ostatní informace
 10.2.2015 26.2.2015    veřejné zasedání OZ dne 26.2.2015 [PDF 219kB]  Ostatní informace
 23.1.2015 7.2.2015  16 TA/2015  Žádost Martin Beran - půjčka z FRB [PDF 205kB]  Ostatní informace
 23.1.2015 7.2.2015  16 TA/2015  žádost Martin Bera- půjčka z FRB Tachov [PDF 205kB]  Ostatní informace
 9.1.2015 25.1.2015  6 TA/2015  Záměr obce poskytnout půjčku z FRB Tachov - Májová Veronika Tachov 33 [PDF 198kB]  Ostatní informace


Svazek obcí Máchův kraj - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 29.5.2019 11.6.2019    Pozvánka - členská schůze SOMK  [PDF 427kB]  Ostatní informace
 23.5.2019 10.6.2019    Návrh závěrečný účet DSO Máchův kraj za rok 2018 [PDF 466kB]  Závěrečný účet
 21.11.2018 7.12.2018    rozpočet na rok 2019 [PDF 269kB]  Rozpočet a financování
 21.11.2018 7.12.2018    SOMK členská schůze pozvánka [PDF 314kB]  Ostatní informace
 24.5.2018 13.6.2018    Závěrečný účet DSO Máchův kraj za rok 2017 [PDF 376kB]  Závěrečný účet
 7.11.2017 23.11.2017    Návrh rozpočtu DSO Máchův kraj na rok 2018 [PDF 359kB]  Rozpočet a financování
 7.11.2017 23.11.2017    Střednědobý výhled DSO Máchův kraj na rok 2019-2021 [PDF 352kB]  Rozpočet a financování
 1.11.2017 17.11.2017    Členská schůze SOMK 28.11. 2017 [PDF 305kB]  Ostatní informace
 4.9.2017 19.9.2017    členská schůze Máchův kraj 15.9. 2017 [PDF 370kB]  Ostatní informace
 14.7.2017 31.7.2017    členská schůze SOMK 1.8. 2017 [PDF 31kB]  Ostatní informace
 15.5.2017 31.5.2017    Závěrečný účet DSO Máchův kraj za rok 2016 [PDF 391kB]  Závěrečný účet
 15.5.2017 30.5.2017    Pozvánka -členská schůze SOMK 13.6. 2017 [PDF 35kB]  Ostatní informace
 1.3.2017 16.3.2017    Pozvánka členská scůze SOMK [PDF 38kB]  Ostatní informace
 13.2.2017 28.2.2017    Oznámení o schválení záv.účtu ra rok 2015 [PDF 143kB]  Závěrečný účet
 13.2.2017 28.2.2017    Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2017 [PDF 147kB]  Rozpočet a financování
 24.10.2016 9.11.2016    Návrh rozpočtu SOMK na rok 2017 [PDF 375kB]  Rozpočet a financování
 24.5.2016 9.6.2016    Závěrečný účet SOMK za rok 2015 [PDF 385kB]  Závěrečný účet
 12.11.2015 27.11.2015    Návrh rozpočtu SOMK na rok 2016 [PDF 376kB]  Rozpočet a financování
 22.5.2015 6.6.2015    Závěrečný účet SOMK [PDF 394kB]  Závěrečný účet
 14.11.2014 1.12.2014    Návrh rozpočtu Svazek obcí Máchův kraj na rok 2015 [PDF 462kB]  Rozpočet a financování
 16.5.2014 2.6.2014    Závěrečný účet za rok 2013 - SOMK [PDF 394kB]  Rozpočet a financování
 1.11.2013 16.11.2013    Návrh rozpoču na rok 2014 [PDF 368kB]  Rozpočet a financování
 30.5.2013 17.6.2013    Závěrečný účet - Máchův kraj [PDF 187kB]  Závěrečný účet
 8.11.2012 26.11.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013 [PDF 41kB]  Rozpočet a financování
 9.5.2012 26.5.2012    Závěrečný účet SOMK 2011 [PDF 141kB]  Závěrečný účet
 30.11.2011 16.12.2011    rozpočet na rok 2012 [PDF 103kB]  Rozpočet a financování
 30.11.2011 15.12.2011    rozpočtové opatření č.2 [PDF 106kB]  Rozpočet a financování
 24.5.2011 9.6.2011    Závěrečný účet SOMK [PDF 155kB]  Závěrečný účet
 2.12.2010 17.12.2010    rozpočet SOMK 2011 [PDF 68kB]  Rozpočet a financování
 13.5.2010 28.5.2010    Závěrečný účet SOMK [PDF 137kB]  Závěrečný účet
 25.11.2009 10.12.2009    Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj pro rok 2010 s komentářem [PDF 166kB]  Rozpočet a financování
 25.11.2009 10.12.2009    Rozpočtový výhled Svazku obcí Máchův kraj do roku 2012 [PDF 113kB]  Rozpočet a financování


Zastupitelstvo obce - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 9.4.2013 25.4.2013    OZV č. 1/2013 komunální odpad [PDF 391kB]  Ostatní informace
 21.1.2011 6.2.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 20.1.2011 [PDF 310kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.12.2010 9.1.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 23.12.2010 [PDF 374kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2010 25.11.2010    usnesení z ustavujícího zasedání [PDF 360kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.9.2010 24.9.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 7.9.2010 [PDF 577kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.9.2010 24.9.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 7.9.2010 [PDF 577kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.6.2010 26.6.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 9.6.2010 [PDF 546kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.4.2010 13.5.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 26.4.2010 [PDF 361kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.1.2010 14.2.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 28.1.2010 [PDF 301kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.12.2009 31.1.2010    usnesení zastupitelstva ze dne 30.12.2009 [PDF 16kB]  Usnesení zastupitelstva obce


Obecní úřad Tachov - zpět

 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 15.6.2018 30.6.2019    Schválený závěrečný účet za rok 2017 [PDF 131kB]  Závěrečný účet
 15.6.2018 30.6.2019    Schválený závěrečný účet za rok 2017, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 [PDF 7,943kB]  Závěrečný účet
 4.6.2019 19.6.2019    usnesení OZ ze dne 29.5. 2019 [PDF 387kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.5.2019 15.6.2019    Schválený ÚP Tachov text [PDF 1,103kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2019 15.6.2019    Schválený ÚP Tachov odůvodnění [PDF 1,758kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.5.2019 15.6.2019    Oznámení o vydání územního plánu - opatření obecné povahy č. 1 /2019 [PDF 550kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 16.5.2019 27.5.2019    Veřejné zasedání OZ dne 29.5. 2019 [PDF 377kB]  Ostatní informace
 8.4.2019 25.5.2019    Volby EP- informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 346kB]  Ostatní informace
 9.5.2019 25.5.2019    Volby EP - oznámení o době a místě konání voleb [PDF 472kB]  Ostatní informace
 6.5.2019 23.5.2019    Návrh - závěrečný účet obce Tachov za rok 2018 [PDF 5,817kB]  Závěrečný účet
 5.4.2019 20.4.2019    Usnesení OZ ze dne 4.4. 2019 [PDF 340kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.3.2019 4.4.2019    Veřejné zasedání OZ 4.4. 2019 [PDF 278kB]  Ostatní informace
 21.2.2019 9.3.2019    Usnesení OZ ze dne 20.2. 2019 [PDF 382kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.1.2019 20.2.2019    Návrh územního plánu Tachov [PDF 54kB]  Ostatní informace
 5.2.2019 18.2.2019    Veřejné zasedání OZ dne 20.2. 2019 [PDF 343kB]  Ostatní informace
 21.1.2019 5.2.2019  12 TA/2019  Záměr poskytnout půjčku z FRB - Michalela Cengrová [PDF 269kB]  Ostatní informace
 27.12.2018 11.1.2019    Usnesení OZ ze dne 26.12. 2018 [PDF 372kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.12.2017 31.12.2018    Schválený rozpočet na rok 2018 - příjmy [PDF 267kB]  Rozpočet a financování
 22.12.2017 31.12.2018    Schválený rozpočet na rok 2018 - výdaje [PDF 283kB]  Rozpočet a financování
 4.4.2018 31.12.2018    Rozpočtové opatření č. 1/2018 [PDF 446kB]  Rozpočet a financování
 15.6.2018 31.12.2018    Rozpočtové opatření č. 2/2018 [PDF 187kB]  Rozpočet a financování
 3.12.2018 31.12.2018    Rozpočtové opatření č.3/2018 [PDF 195kB]  Rozpočet a financování
 27.12.2018 31.12.2018    Rozpočtové opatření č. 4/2018 [PDF 195kB]  Rozpočet a financování
 27.12.2018 31.12.2018    rozpočtové opatření č. 5/2018 [PDF 172kB]  Rozpočet a financování
 7.12.2018 23.12.2018    Návrh rozpočtu na rok 2019 [PDF 2,557kB]  Rozpočet a financování
 7.12.2018 22.12.2018    veřejné zasedání OZ dne 26.12. 2018 [PDF 287kB]  Ostatní informace
 4.12.2018 20.12.2018    Usneseni OZ ze dne 27.11. 2018 [PDF 415kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.12.2018 19.12.2018  175 TA/2018  Záměr obce poskytnout půjčku z FRB - Durdis+ Durdisová [PDF 280kB]  Ostatní informace
 8.11.2018 24.11.2018    Usnesení z ustavujícího zasedání OZ ze dne 2.11. 2018 [PDF 394kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2018 24.11.2018    Veřejné zasedání OZ dne 27.11. 2018 [PDF 328kB]  Ostatní informace
 1.11.2018 16.11.2018    Rozpočtové opatření č. 3/2018 obec Tachov [PDF 510kB]  Rozpočet a financování
 1.11.2018 16.11.2018    Střednědobý rozpočtový výhled obec Tachov 2021-2023 [PDF 220kB]  Rozpočet a financování
 23.10.2018 1.11.2018    Ustavující zasedání OZ Tachov 2.11. 2018 [PDF 312kB]  Ostatní informace
 14.6.2018 8.10.2018    Stanovení počtu členů OZ pro volební období 2018-2022 [PDF 316kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 21.8.2018 6.10.2018    Informace o počtu a sídle volebního okrsku [PDF 355kB]  Ostatní informace
 6.9.2018 6.9.2018    Zasedání okrskové volební komise - volby do OZ [PDF 648kB]  Ostatní informace
 21.8.2018 5.9.2018    Záměr obce - prodej pozemku 481/3  [PDF 271kB]  Ostatní informace
 2.8.2018 18.8.2018    Usnesení OZ ze dne 1. 8. 2018 [PDF 288kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.7.2018 31.7.2018    Veřejné zasedání OZ dne 1.8. 2018 [PDF 280kB]  Ostatní informace
 5.6.2017 30.6.2018    Schválený závěrečný účet za rok 2016 [PDF 518kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 15.6.2018 30.6.2018    Usnesení OZ ze dne 13.6. 2018 [PDF 351kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.6.2018 30.6.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tachov za rok 2017 [PDF 7,930kB]  Rozpočet a financování
 25.6.2018 9.6.2018    Veřejné zasedání OZ - 13.6. 2018 [PDF 330kB]  Ostatní informace
 22.5.2018 7.6.2018    Závěrečný účet obce za rok 2017 [PDF 131kB]  Závěrečný účet
 22.5.2018 7.6.2018    Rozpočtové opatření č. 2/2018 [PDF 187kB]  Rozpočet a financování
 9.4.2018 24.4.2018    Usnesení ze dne 5. 4. 2018 [PDF 400kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.4.2018 19.4.2018    Usnesení OZ ze dne 29.3. 2018 [PDF 258kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.3.2018 4.4.2018    Veřejné zasedání OZ dne 5.4. 2018 [PDF 322kB]  Ostatní informace
 16.3.2018 31.3.2018    usnesení OZ ze dne 12. 3. 2018 [PDF 292kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.3.2018 30.3.2018  197 TA/2017  Záměr prodeje p.p.č. 115/1 [PDF 277kB]  Ostatní informace
 14.3.2018 29.3.2018    Rozpočtové opatření č. 1/2018 [PDF 191kB]  Rozpočet a financování
 14.3.2018 29.3.2018    Veřejné zasedání OZ 29.3. 2018 [PDF 243kB]  Ostatní informace
 23.2.2018 10.3.2018    Veřejné zasedání OZ dne 12.3. 2018 [PDF 270kB]  Ostatní informace
 15.1.2018 28.1.2018    Informace pro voliče - konání II. kola volba prezidenta [PDF 476kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.12.2017 13.1.2018    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta [PDF 466kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 27.12.2017 11.1.2018    Usnesení OZ ze dne 21. 12. 2017 [PDF 749kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.6.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 2 - 2017 [PDF 309kB]  Rozpočet a financování
 3.1.2017 31.12.2017    Schválený rozpočet na rok 2017 - příjmy, výdaje [PDF 579kB]  Rozpočet a financování
 24.10.2017 31.12.2017    Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 [PDF 192kB]  Rozpočet a financování
 5.6.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 1 - 2017 [PDF 152kB]  Rozpočet a financování
 22.12.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 5/2017 [PDF 172kB]  Rozpočet a financování
 5.6.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 1/2017 [PDF 385kB]  Rozpočet a financování
 22.6.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 2/2017 [PDF 309kB]  Rozpočet a financování
 22.10.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 3/2017 [PDF 425kB]  Rozpočet a financování
 22.12.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č.4/2017  [PDF 557kB]  Rozpočet a financování
 27.12.2017 31.12.2017    Rozpočtové opatření č. 5/2017 [PDF 250kB]  Rozpočet a financování
 15.12.2017 30.12.2017    Volby prezident - svolání zasedání okrskové volební komise [PDF 786kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.12.2017 21.12.2017    Veřejné zasedání OZ dne 21.12. 2017 [PDF 429kB]  Ostatní informace
 4.12.2017 19.12.2017    Návrh rozpočtu na rok 2018 - příjmy [PDF 267kB]  Rozpočet a financování
 4.12.2017 19.12.2017    Rozpočtové opatření č. 4 - 2017 [PDF 197kB]  Rozpočet a financování
 4.12.2017 19.12.2017    Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje [PDF 283kB]  Rozpočet a financování
 24.10.2017 8.11.2017    Usnesení OZ ze dne 18. 10. 2017 [PDF 518kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.10.2017 21.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb - volby do PS [PDF 408kB]  Ostatní informace
 3.10.2017 18.10.2017    Záměr obce - darování pozemku 643/69 Krajskému úřadu Liberec [PDF 288kB]  Ostatní informace
 1.10.2017 16.10.2017    Veřejné zasedání OZ 18.10. 2017 [PDF 450kB]  Ostatní informace
 1.10.2017 16.10.2017    Rozpočtové opatření č. 3/2017 [PDF 192kB]  Rozpočet a financování
 4.9.2017 20.9.2017    Volby - volební okrsky [PDF 464kB]  Ostatní informace
 30.8.2017 14.9.2017    Usnesení OZ ze dne 24.8. 2017 [PDF 411kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.8.2017 23.8.2017    Veřejné zasedání OZ dne 24.8. 2017 [PDF 348kB]  Ostatní informace
 28.7.2017 12.8.2017    Usnesení OZ ze dne 25.7. 2017 [PDF 311kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.7.2017 22.7.2017    Veřejné zasedání OZ dne 25. 7. 2017 [PDF 334kB]  Ostatní informace
 26.6.2017 11.7.2017    Usnesení zastupitelstva ze dne 22.6. 2017 [PDF 441kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2017 20.6.2017    Usnesení OZ ze dne 30.5. 2017 [PDF 978kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.6.2017 20.6.2017    Schválené rozpočtové opatření č.1/2017 [PDF 200kB]  Rozpočet a financování
 5.6.2017 20.6.2017    Rozpočtové opatření č. 2/2017 [PDF 199kB]  Rozpočet a financování
 5.6.2017 20.6.2017    Účetní závěrka za rok 2016 [PDF 41kB]  Rozpočet a financování
 5.6.2017 20.6.2017    Veřejné zasedání OZ dne 22.6. 2017 [PDF 327kB]  Ostatní informace
 14.5.2017 30.5.2017    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 [PDF 418kB]  Závěrečný účet
 14.5.2017 30.5.2017    Rozpočtové opatření č.1/2017 [PDF 200kB]  Rozpočet a financování
 14.5.2017 30.5.2017    Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 518kB]  Závěrečný účet
 15.5.2017 30.5.2017    Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 30.5. 2017 [PDF 1,196kB]  Ostatní informace
 14.5.2017 30.5.2017    Rozpočtové opatření č. 1 - květen 2017 [PDF 152kB]  Rozpočet a financování
 1.4.2017 16.4.2017    Usnesení OZ ze dne 27.3. 2017 [PDF 1,486kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.3.2017 24.3.2017    Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 27.3. 2017 [PDF 1,674kB]  Ostatní informace
 8.11.2016 23.11.2016    Rozpočtové opatření č. 3/2016 [PDF 194kB]  Rozpočet a financování
 24.12.2014 7.1.2015    Usnesení OZ ze dne 19.12. 2014 [PDF 271kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.12.2014 19.12.2014    Veřejné zasedání OZ dne 19.12. 2014 [PDF 220kB]  Ostatní informace
 1.12.2014 16.12.2014    Usnesení OZ ze dne 26.11. 2014 [PDF 430kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2014 16.12.2014    Rozpočtové opatření č. 3/2014 [PDF 194kB]  Rozpočet a financování
 1.12.2014 16.12.2014    Rozpočet na rok 2015 - příjmy [PDF 282kB]  Rozpočet a financování
 1.12.2014 16.12.2014    Rozpočet na rok 2015 - výdaje [PDF 281kB]  Rozpočet a financování
 12.11.2014 28.11.2014    Usnesení OZ z ustavujícího zasedání [PDF 255kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.11.2014 24.11.2014    veřejné zasedání OZ dne 26.11. 2014 [PDF 212kB]  Ostatní informace
 27.10.2014 11.11.2014    Záměr obce odprodat pozemek 209/3 - žadatel p. Hochmannová a p. Klásková [PDF 229kB]  Ostatní informace
 31.10.2014 10.11.2014    Ustavující zasedání OZ - 10.11. 2014 [PDF 198kB]  Ostatní informace
 13.10.2014 29.10.2014    Usnesení OZ ze dne 9.10. 2014 [PDF 206kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.9.2014 7.10.2014    Rozpočtové opatření č. 2/ 2014 [PDF 360kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 22.90.2014 7.10.2014    Veřejné zasedání OZ - 9.10. 2014 [PDF 189kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 5.9.2014 20.9.2014    Záměr obce poskytnout půjčku z FRB Tachov- žadatel Michaela Cengrová Tachov 4 [PDF 225kB]  Ostatní informace
 20.8.2014 7.9.2014    Informace o počtu a sídle volebního okrsku [PDF 323kB]  Ostatní informace
 22.8.2014 7.9.2014    Záměr obce odprodat pozemek p.č. 241/5 travní porost [PDF 222kB]  Ostatní informace
 22.8.2014 6.9.2014    Usnesení OZ ze dne 20.8. 2014 [PDF 254kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.8.2014 16.8.2014    Veřejné zasedání obecního zastupitelstva -20.8. 2014 [PDF 219kB]  Ostatní informace
 14.7.2014 30.7.2014  119 TA/2014  Žádost p. Petr Švec - půjčka z Fondu rozvoje bydlení [PDF 341kB]  Ostatní informace
 14.7.2014 30.7.2014    Rozpočtový výhled 2016 - 2018 [PDF 345kB]  Rozpočet a financování
 23.6.2014 8.7.2014    Usnesení OZ ze dne 18.6.2014 [PDF 297kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.6.2014 17.6.2014    Veřejné zasedání OZ dne 18.6. 2014 [PDF 253kB]  Ostatní informace
 2.6.2014 17.6.2014    Rozpočtové opatření č. 1/2014 [PDF 364kB]  Rozpočet a financování
 28.5.2014 12.6.2014    Usnesení OZ ze dne 22.5. 2014 [PDF 301kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.5.2014 21.5.2014    Závěrečný účet za rok 2013 [PDF 2,709kB]  Závěrečný účet
 6.5.2014 21.5.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tachov za rok 2013 [PDF 924kB]  Rozpočet a financování
 2.5.2014 17.5.2014    Veřejné zasedání OZ 22.5. 2014 [PDF 273kB]  Ostatní informace
 5.4.2014 20.4.2014    Žádost p. Luďka Peterky - záměr obce poskytnout půjčku z fondu rozvoje bydlení [PDF 245kB]  Ostatní informace
 2.4.2014 18.4.2014    Poskytnutí informace o sídle a počtu volebních okrsků . volby EU [PDF 280kB]  Ostatní informace
 29.3.2014 12.4.2014    Žádost p. Miroslav Miler ml. a p. Blanka Dotková- záměr obce prodat pozemek [PDF 239kB]  Ostatní informace
 28.3.2014 12.4.2014    Žádost Miroslav Miler ml. a Blanka Dotková - záměr obce poskytnot půjčku z fondu rozvoje bydlení [PDF 244kB]  Ostatní informace
 25.2.2014 12.3.2014    Žádost p. Němcová a p. Němec - záměr obce pronajmout část pozemku 241/1 [PDF 232kB]  Ostatní informace
 17.2.2014 5.3.2014    Usnesení OZ ze dne 11.2. 2014 [PDF 263kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.1.2014 14.2.2014    Žádost p. Klásková - záměr obce pronajmout pozemek [PDF 230kB]  Ostatní informace
 27.1.2014 11.2.2014    Veřejné zasedání OZ dne 11.2. 2014 [PDF 203kB]  Ostatní informace
 13.1.2014 29.1.2014    Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 [PDF 282kB]  Ostatní informace
 3.1.2014 19.1.2014    Usnesení zastupitelstva ze dne 30.12. 2013 [PDF 307kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2013 3.1.2014  166TA/2013  Žádost o poskytnutí půjčky Miroslav Bárta Tachov [PDF 190kB]  Ostatní informace
 9.12.2013 25.12.2013    Rozpočtové opatření č. 5 [PDF 202kB]  Rozpočet a financování
 9.12.2013 25.12.2013    Rozpočet na rok 2014 příjmy [PDF 217kB]  Rozpočet a financování
 9.12.2013 25.12.2013    Rozpočet na rok 2014 - výdaje [PDF 280kB]  Rozpočet a financování
 5.12.2013 21.12.2013    Veřejné zasedání OZ dne 30.12. 2013 [PDF 248kB]  Ostatní informace
 2.12.2013 18.12.2013    Usnesení OZ ze dne 26.11. 2013 [PDF 290kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.11.2013 6.12.2013    Zádost o pronájem pozemků - P+ K s.r.o. [PDF 286kB]  Ostatní informace
 8.11.2013 24.11.2013    Veřejné zasedání obecního zastuptelstva 26.11. 2013 [PDF 229kB]  Ostatní informace
 7.11.2013 23.11.2013    Zádost o pronájem pozemku - M.Píša Tachov 50 [PDF 219kB]  Ostatní informace
 5.11.2013 21.11.2013    Rozpočtové opatření č.4 [PDF 168kB]  Rozpočet a financování
 29.10.2013 13.11.2013    Usnesení OZ ze dne 24.10. 2013 [PDF 222kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.9.2013 26.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 301kB]  Ostatní informace
 8.10.2013 24.10.2013    Veřejné zasedání OZ [PDF 212kB]  Ostatní informace
 6.9.2013 22.9.2013    Usnesení OZ ze dne 3.9. 2013 [PDF 336kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.8.2013 3.9.2013    Zasedání OZ dne 3.9.2013 [PDF 252kB]  Ostatní informace
 15.8.2013 2.9.2013    Rozpočtové opatření č. 3/2013 [PDF 30kB]  Rozpočet a financování
 12.8.2013 26.8.2013    Žádost o pronájem Real Invest CL a.s [PDF 332kB]  Ostatní informace
 9.8.2013 26.8.2013    žádost o koupi pozemku Veronika Májová [PDF 218kB]  Ostatní informace
 9.8.2013 26.8.2013    žádost o koupi pozemku ing. Daniel Čermák a Petr Čermák [PDF 227kB]  Ostatní informace
 9.8.2013 26.8.2013    Žádost o koupi pozemku Z.Hrochová [PDF 212kB]  Ostatní informace
 12.8.2013 26.8.2013    Poskytnutí půjčky Valušová [PDF 211kB]  Ostatní informace
 7.6.2013 23.6.2013    Usnesení OZ ze dne 4.6. 2013 [PDF 64kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.6.2013 23.6.2013    Zápis zastupitelstvo- navržená opatření ke kontrole Ministerstva vnitra [PDF 172kB]  Ostatní informace
 15.5.2013 31.5.2013    Návrh kupní smlouvy mezi obcí Tachov a SVS a.s [PDF 53kB]  Ostatní informace
 15.5.2013 31.5.2013    Veřejné zasedání OZ dne 4.6.2013 [PDF 39kB]  Ostatní informace
 15.5.2013 31.5.2013    Závěrečný účet za rok 2012 [PDF 522kB]  Závěrečný účet
 14.5.2013 30.5.2013    Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 [PDF 881kB]  Závěrečný účet
 18.5.2013 30.5.2013    Rozpočtové opatření č.2/2013 [PDF 32kB]  Rozpočet a financování
 12.4.2013 29.4.2013    usnesení OZ ze dne 9.4. 22013 [PDF 292kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.3.2013 9.4.2013    Veřejné zasedání OZ 9.4. 2013 [PDF 39kB]  Ostatní informace
 21.3.2013 5.4.2013    OZV č. 1/2013 [PDF 83kB]  Ostatní informace
 17.3.2013 2.4.2013    Odpověď na žádost o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., [PDF 213kB]  Ostatní informace
 8.3.2013 24.3.2013    žádost Josef Merta [PDF 187kB]  Ostatní informace
 6.34.2013 22.3.2013    Usnesení OZ ze dne 28.2. 2013 [PDF 195kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.2.2013 27.2.2013    Rozpočtové opatření č 1/2013 [PDF 13kB]  Rozpočet a financování
 11.2.2013 27.2.2013    veřejné zasedání OZ - 28.2.2013 [PDF 191kB]  Ostatní informace
 6.2.2013 22.2.2013    Rozpočtové opatření č. 1/2013 [PDF 13kB]  Rozpočet a financování
 4.1.2013 20.1.2013    Výroční zpráva k zákonu o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. - za rok 2012 [PDF 207kB]  Ostatní informace
 3.1.2013 19.1.2013    Usnesení zastupitelstva ze dne 28.12.2012 [PDF 343kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.12.2012 28.12.2012    Rozpočtové opatření č. 3 / 2012 [PDF 29kB]  Rozpočet a financování
 10.12.2012 28.12.2012    Rozpočet na rok 2013 - výdaje [PDF 39kB]  Rozpočet a financování
 10.12.2012 28.12.2012    Rozpočet na rok 2013 - příjmy [PDF 38kB]  Rozpočet a financování
 10.12.2012 26.12.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 218kB]  Ostatní informace
 3.12.2012 19.12.2012    Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí Eurovia kamenolomy a.s. [PDF 393kB]  Ostatní informace
 3.12.2012 19.12.2012    Návrh dodatku část 2 - Eurovia kamenolomy a.s. [PDF 216kB]  Ostatní informace
 5.11.2012 22.11.2012    Usnesení OZ ze dne 30.10. 2012 [PDF 251kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.10.2012 29.10.2012    Rozpočtové opatřeníč .2 /2012 [PDF 28kB]  Rozpočet a financování
 12.10.2012 29.10.2012    žádost o koupi pozemku - p.Hrochová [PDF 305kB]  Ostatní informace
 12.10.2012 29.10.2012     [PDF 16kB]  Ostatní informace
 12.10.2012 29.10.2012    žádost o koupi pozemku - p. Němcová [PDF 321kB]  Ostatní informace
 12.10.2012 29.10.2012    žádost o koupi pozemků - p. Májová [PDF 190kB]  Ostatní informace
 12.10.2012 29.10.2012    žádost o zpřístupnění pozemku - p.Martin Cengr [PDF 185kB]  Ostatní informace
 12.10.2012 18.10.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 197kB]  Ostatní informace
 27.9.2012 13.10.2012    Usnesení OZ ze dne 21.9. 2012 [PDF 199kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.9.2012 19.9.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 183kB]  Ostatní informace
 3.9.2012 19.9.2012    Žádost p. Václavíkové - pronájem  [PDF 191kB]  Ostatní informace
 25.17.2012 15.8.2012    Usnesení OZ ze dne 20.7. 2012 [PDF 234kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.7.2012 18.7.2012    žádost pronájem p.Piverka [PDF 268kB]  Ostatní informace
 1.7.2012 18.7.2012    rozpočtové opatření č. 1/2012 [PDF 303kB]  Rozpočet a financování
 2.7.2012 18.7.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 191kB]  Ostatní informace
 11.5.2012 27.5.2012    usnesení zastupitelstva ze dne 9.5. 2012 [PDF 977kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.5.2012 27.5.2012    usnesení zastupitelstva ze dne 9.5. 2012 [PDF 345kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 1/2012 [PDF 16kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV 1/2012 část I. [PDF 1,846kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 1/2012 - část II. [PDF 1,418kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č.2 /2012 část I [PDF 2,017kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 2/2012 část II. [PDF 1,666kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 3/ 2012 - část I. [PDF 1,796kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 3/2012 - část III. [PDF 1,554kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 3 /2012 - část IV. [PDF 332kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 4/ 2012 - část I. [PDF 1,680kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.5.2012 26.5.2012    OZV č. 4 / 2012 - část II. [PDF 1,682kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 23.4.2012 9.5.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 241kB]  Ostatní informace
 6.4.2012 24.4.2012    Závěrečný účet obec Tachov - 2011 [PDF 412kB]  Závěrečný účet
 6.4.2012 24.4.2012    Žádost o koupi pozemku Čermákovi [PDF 1,258kB]  Ostatní informace
 6.4.2012 24.4.2012    Čermákovi [PDF 1,376kB]  Ostatní informace
 6.4.2012 24.4.2012    Výsledek hospodaření obce za rok 2011 [PDF 3,708kB]  Rozpočet a financování
 19.3.2012 4.4.2012    Usnesení zastupitelstva ze dne 15.3.2012 [PDF 681kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.2.2012 15.3.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 202kB]  Ostatní informace
 4.1.2012 20.1.2012    Výroční zpráva - zák.č. 106/1999 Sb. svobodný přístup k informacím rok 2011 [PDF 216kB]  Ostatní informace
 4.1.2012 19.1.2012    Usnesení zastupitelstva ze dne 29.12. 2011 [PDF 844kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2011 16.1.2012    Veřejné zasedání OZ [PDF 189kB]  Ostatní informace
 13.12.2011 28.12.2011    návrh rozpočtu na rok 2012 příjmy [PDF 38kB]  Rozpočet a financování
 13.12.2011 28.12.2011    návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje [PDF 40kB]  Rozpočet a financování
 12.12.2011 28.12.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 209kB]  Ostatní informace
 23.11.2011 12.12.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 22.11.2011 [PDF 564kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.11.2011 21.11.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 193kB]  Ostatní informace
 1.11.2011 16.11.2011    rozpočtové opatření č.2 [PDF 30kB]  Rozpočet a financování
 23.9.2011 23.10.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 22.9.2011 [PDF 437kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.9.2011 9.10.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 8.9.2011 [PDF 642kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.9.2011 21.9.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 186kB]  Ostatní informace
 22.8.2011 7.9.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 202kB]  Ostatní informace
 26.7.2011 26.8.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 25.7.2011 [PDF 515kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.6.2011 28.7.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 27.6.2011 [PDF 544kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.7.2011 24.7.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 188kB]  Ostatní informace
 8.6.2011 24.6.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 195kB]  Ostatní informace
 18.5.2011 18.6.2011    usnesení zastupitelstva ze dne 17.5.2011 [PDF 758kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.4.2011 15.5.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 223kB]  Ostatní informace
 29.4.2011 14.5.2011    Závěrečný účet obec Tachov 2010 [PDF 108kB]  Závěrečný účet
 29.4.2011 14.5.2011    Zpráva o výsledku hospodaření [PDF 16kB]  Rozpočet a financování
 29.4.2011 14.5.2011     [PDF 711kB]  Rozpočet a financování
 23.3.2011 7.4.2011    Rozpočtový výhled 2013 -2015 obec Tachov [PDF 36kB]  Rozpočet a financování
 8.3.2011 28.3.2011    usnesení zastupitelstva 7.3.2011 [PDF 418kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2011 6.3.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 185kB]  Ostatní informace
 13.12.2011 28.1.2011    rozpočtové opatření č.3 [PDF 29kB]  Rozpočet a financování
 3.1.2011 19.1.2011    Veřejné zasedání OZ [PDF 183kB]  Ostatní informace
 3.1.2011 19.1.2011    Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím za rok 2010 [PDF 214kB]  Ostatní informace
 8.12.2010 23.12.2010    návrh rozpoču na rok 2011 příjmy [PDF 33kB]  Rozpočet a financování
 8.12.2010 23.12.2010    návrh rozpočtu na rok 2011 výdaje [PDF 36kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 6.12.2010 22.12.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 192kB]  Ostatní informace
 30.11.2010 15.12.2010    rozpočtové opatření č. 2 [PDF 52kB]  Rozpočet a financování
 18.10.2010 3.11.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 194kB]  Ostatní informace
 20.8.2010 6.9.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 217kB]  Ostatní informace
 18.8.2010 3.9.2010    Rozpočtové opatření č. 2/2010 [PDF 210kB]  Rozpočet a financování
 12.7.2010 27.7.2010    žádost parcela Novák [PDF 246kB]  Ostatní informace
 12.7.2010 27.7.2010    žádost parcela Rovenský [PDF 421kB]  Ostatní informace
 12.7.2010 27.7.2010    žádost parcela Rákocy [PDF 388kB]  Ostatní informace
 12.7.2010 27.7.2010    žádost parcela Šlambora [PDF 285kB]  Ostatní informace
 12.7.2010 27.7.2010    žádost parcela Folprecht [PDF 252kB]  Ostatní informace
 24.5.2010 9.6.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 220kB]  Ostatní informace
 17.5.2010 1.6.2010    Rozpočtové opatření č.1/2010 [PDF 510kB]  Rozpočet a financování
 13.5.2010 28.5.2010    Závěrečný účet za rok 2009 [PDF 91kB]  Závěrečný účet
 9.4.2010 25.4.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 211kB]  Ostatní informace
 11.1.2010 27.1.2010    Veřejné zasedání OZ [PDF 201kB]  Ostatní informace
 15.12.2009 30.12.2009    rozpočtové opatření č. 2/2009 [PDF 41kB]  Rozpočet a financování
 14.12.2009 29.12.2009    Rozočet na rok 2010 výdaje [PDF 112kB]  Rozpočet a financování
 14.12.2009 29.12.2009    Rozpočet na rok 2010 příjmy [PDF 109kB]  Rozpočet a financování
 14.12.2009 29.12.2009    Rozpočový výhled obec Tachov 2010-2012 [PDF 36kB]  Rozpočet a financování
 6.11.2009 21.11.2009    Rozpočtová změna pro rok 2008 [PDF 37kB]  Rozpočet

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.