Územní plán Tachov – konečná verze

Schválený územní plán obce Tachov, zveřejněno 17.6.2019.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres VPS VPO
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF