Změna úředních hodin – Covid 19

Po dobu trvání opatření spojených s epidemií Covid 19 jsou úřední hodiny stanoveny takto : Pondělí – středa 8. 00 – 11. 00